Каним Ви да се включите в благотворителна кампания „Една картичка - една усмивка“ за децата от  SOS Детски селища България. С покупката на картички от колекцията  ще подпомогнете дейността на организацията и ще дарите топлина на деца, лишени от родителска обич и грижа.
 
Свържете се с нас на телефон 02 987 20 83 или на office@takrida.com
за консултации, изготвяне на оферта или заявка за посещение на наш представител. 

Коледни и новогодишни картички

Картичка 53803
Картичка 53803 1,25 лв.
(пастел цветове с голд печат)
размер 14,0 х 19,0
плик 0,15 лв.
Картичка 1946
Картичка 1946 1.20 лв
(релефен голд печат)
размер 8.5х18.6
плик 0.15лв.
11.6 х 16.7 см.
Картичка 4602 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
4813
Картичка 4813 1,20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 11,6х16,8
плик 0,15 лв.
картичка 57606
Картичка 57606 1.50 лв
(ефектен сребърен картон
с вложка)
размер 16,8 х 11,5 см.

плик 0.15 лв.

4815
Картичка 4815 1,20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 11,6х16,8
плик 0,15 лв.
11.6 х 16.7 см.
Картичка 4605 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15лв.
Картичка 1980
Картичка 1980 1.50 лв
(ефектен картон с голд печат)
размер 13.5х13.5
плик 0.22 лв.
11204
Изчерпан модел
Картичка 11204 1,35 лв.
(ефектен картон с вложка)
размер 11,6х16,8
плик 0,15 лв.
Картичка 53719
Картичка 53719 1,25 лв.
(голд и силвър печат)

плик 0,15 лв
4816
Картичка 4816 1,20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8х11,6
плик 0,15 лв.
Картичка 1978
Картичка 1978 1.50 лв
(ефектна медия с голд печат)
размер 17.1х11.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 57605
Картичка 57605 1.60 лв
размер 11.6х16.7
плик 0.15лв.
20101
Картичка 20101 1,35 лв.
(ефектен картон с вложка)
размер 11,6х16,8
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 1212
Картичка 1212 1.40 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 15 х15
плик 0.22 лв.
54670
Картичка 54670 1,60 лв.
(ефектен голд печат)
16,8 х 11,6
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 4666
Картичка 4666 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
55226

Картичка 55226 1.50 лв.
(голд и червен печат)
размер 11,6 х16,8
плик 0.15 лв.

Коледна картичка 4604
Картичка 4604 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
Картичка 57677
Картичка 57677 1.35 лв
(ефектен картон с голд печат)
размер 13.5х13.5
плик 0.22 лв.
11138
Изчерпан модел
Картичка 11138 1,30 лв.
(ефектен картон с вложка)
размер 11,6х16,8
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 4061

Картичка 4061 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

Коледна картичка 53238
Картичка 53238 1,00 лв.
(няколко елемента
от ефектен картон)
плик 0,15 лв
Коледна картичка 1224
Картичка 1224 1.40 лв.
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15 х15
плик 0.22 лв.
Коледна картичка 1222
Картичка 1222 1.40 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 15,0х15,0
плик 0.22 лв.

 

Коледна картичка 4063

Картичка 4063 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

Картичка 53858
Картичка 53858 0.95 лв.
(голд печат с вложка)
размер 16.8 х 11.5 см.
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 4062

Картичка 4062 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

Коледна картичка 4608
Картичка 4608 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
Коледна картичка 4812

Картичка 4812 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

20102
Картичка 20102 1,35 лв.
(ефектен картон с вложка)
размер 11,6х16,8
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 4064

Картичка 4812 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

4814
Картичка 4814 1,20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8х11,6
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 1217
Картичка 1217 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7

плик 0.15 лв.

 

4570
Картичка 4570 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 1213
Картичка 1213 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 16.7х11.6

плик 0.15 лв.

Коледна картичка 54380
Картичка 54380 1,35 лв.
(ефектен картон с голд печат)
размер 11,6х16,8
плик 0,15 лв
Коледна картичка 4556
Картичка 4556 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
11.6 х 16.7 см.
Картичка 4651 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
4705
Картичка 4705 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 4708
Картичка 4708 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Картичка 4560
Картичка 4560 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв
Коледна картичка 4722
Картичка 4722 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 57598
Картичка 57598 1.60 лв
(ефектен картон с вложка)
размер 11.5 х 16.8 см.
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 1214
Картичка 1214 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 16.7х11.6

плик 0.15 лв.

Коледна картичка 4067

Картичка 4067 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

Коледна картичка 1223
Картичка 1223 1.40 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 15 х15
плик 0.22 лв.

 

Коледна картичка 4065

Картичка 4065 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

Коледна картичка 4561
Картичка 4561 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 4609
Картичка 4609 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
Коледна картичка 54702
Картичка 54702 1,10 лв.
(ефектен картон с голд печат)
плик 0,15 лв
Коледна картичка 4733
Картичка 4733 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 4728
Картичка 4728 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 1220
Картичка 1220 1.40 лв.
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15 х15

плик 0.22 лв.

 

Коледна картичка 1219
Картичка 1219 1.40 лв.
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15 х15

плик 0.22 лв.

 

Коледна картичка 4066

Картичка 4066 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16,8 х11,6
плик 0.15 лв.

Коледна картичка 1221
Картичка 1221 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 1218
Картичка 1218 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 16.7х11.6

плик 0.15 лв.

Картичка 7823
Картичка 7823 0,65 лв.
(релефен и голд печат)
плик 0,15 лв
11.6 х 16.7 см.
Картичка 4562 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 1215
Картичка 1215 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Картичка 7662
Картичка 7662 1,00 лв.
(ефектен картон с пълноцветен печат)
плик 0,15 лв
Коледна картичка 4671
Картичка 4671 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 4565
Картичка 4565 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
Картичка 52767
Картичка 52767 1,00 лв.
(голям размер, голд печат)
плик 0,15 лв
Коледна картичка 4663
Картичка 4663 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 4664
Картичка 4664 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
Кооледна картичка 7711
Картичка 7711 1,00 лв.
(релефен и голд печат)
размер 16,8х11,6
плик 0,15 лв
Картичка 7697
Картичка 7697 1,00 лв.
(голд и пълноцветен печат)
размер 16,8х11,6
плик 0,15 лв
Коледна картичка 4559
Картичка 4559 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 51945
Картичка 51945 1,25 лв.
(релефен и голд печат
с вложка)
размер 16,8х11,5
плик 0,15 лв
Коледна картичка 4739
Картичка 4739 1.40 лв.
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15 х15
плик 0.22 лв.
4558
Картичка 4558 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7
плик 0.15 лв.
Коледна картичка 1216
Картичка 1216 1.20 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 11.6х16.7

плик 0.15 лв.

 

 

Картичка 52771
Картичка 52771 1.00 лв.
(голям размер)
размер 23,0 х 17,0
плик 0.15лв.
Коледна картичка 1211
Картичка 1211 1.40 лв.
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15 х15

плик 0.22 лв.

Картичка 54472

Картичка 54472 1.50 лв.
(релефен голд печат)
размер 11,6 х 16,8
плик 0.15 лв.

Коледна картичка 4667
Картичка 4667 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
Коледна картичка 4668
Картичка 4668 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
Картичка 53985

Картичка 53985 0.95 лв.
(релефен голд печат)
размер 16,8 х 11,6
плик 0.15 лв.

Kaртичка 55086

цена 1,60 лв,
плик 0,12 лв

Коледна картичка 4721
Картичка 4721 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15 х15
плик 0.22 лв.
Коледна картичка 4732
Картичка 4732 1.40 лв
(с възможност за добавяне

на лого върху изображението)
размер 15 х15
плик 0.22 лв.
Картичка 54027

Картичка 54027 1.10 лв.
(релефен печат)
размер 16,0 х 16,0
плик 0.22 лв.

Коледна картичка 4575
Картичка 4575 1.40 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 15.0 х 15.0 см.
плик 0.22 лв.
Картичка 53184

Картичка 53184 1.20 лв.
(ефектен прорез и вложка)
размер 18,0 х 11,5
плик 0.15 лв.

Картичка 51526
Картичка 51526 1,30 лв.
(ефектен картон, голд печат
с вложка)
размер 18,0 х 11,4
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 4555
Картичка 4555 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
61828
Картичка 61828 0,70 лв.
(пастел цветове с сребърен печат)
размер 11,6 х 16,8
плик 0,15 лв.
4811
Картичка 4811 1.20 лв.
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 11,6х18,6
плик 0.15 лв.

Картичка 53647
Картичка 53647 1,15 лв.
(ефектен картон с голд печат)
размер 16,8 х 11,6
плик 0,15 лв.
Коледна картичка 4670
Картичка 4670 1.20 лв
(с възможност за добавяне
на лого върху изображението)
размер 16.7 х 11.6 см.
плик 0.15 лв.
Картичка 53597 изчерпан модел
Картичка 53597 1,25 лв.
Изчерпан модел
(ефектен картон, голд печат
с вложка)
размер 18,2 х 11,6
плик 0,15 лв.
Kартичка 54427
Картичка 54427 0,85 лв.
(ефектен картон и голд печат)
размер 14,0 х 19,0
плик 0,15 лв.
Kартичка 51965
Картичка 51965 1,00 лв.
(пастел цветове с голд печат)
размер 11,6 х 16,8
плик 0,15 лв.
Картичка 51575
Картичка 51575 0,66 лв.
(пастел цветове)
размер 13,5 х 8,5
плик 0,12 лв.
Kартичка 51472
Картичка 51472 0,75 лв.
(пастел цветове с голд печат)
размер 16,0 х 16,0
плик 0,22 лв.
Картичка 50692
Картичка 50692 0,85 лв.
(възможност за закрепване
на визитна картичка)
размер 18,4 х 11,0
плик 0,15 лв.
Картичка 57135
Картичка 57135 0,66 лв.
(пастел цветове)
размер 8,5 х 13,5
плик 0,12 лв.
Картичка 51576
Картичка 51576 0,66 лв.
(пастел цветове)
размер 13,5 х 8,5
плик 0,12 лв.
Картичка 51574
Картичка 51574 0,70 лв.
(единична картичка,
пастел цветове)
размер 19,8 х 9,8
плик 0,12 лв.
Картичка 6925
Картичка 6925 0,90 лв.
(тройно сгъваема)
размер 19,6х 11,2
плик 0,15 лв.
Kартичка 53104
Картичка 53104 0,85 лв.
(голд и силвър печат)
размер 18,3 х 11,3
плик 0,15 лв.
7185
Картичка 7185 0,75 лв.
(пастел цветове с голд печат)
размер 16,8 х 11,6
плик 0,15 лв.
Kартичка 61326
Картичка 61326 0,66 лв.
(пастел цветове)
размер 16,0 х 16,0
плик 0,22 лв.
Kартичка 61327
Картичка 61327 0,66 лв.
(пастел цветове)
размер 16,0 х 16,0
плик 0,22 лв.
Kартичка 61331
Картичка 61331 0,66 лв.
(нестандартна форма)
размер 16,0 х 16,0
плик 0,22 лв.
Картичка 7264
Картичка 7264 0,60лв.
(картичка в две части)
размер 16,8х 11,6
плик 0,15 лв.
Картичка 57596
Картичка 57596 1,60 лв.
(ефектен картон с прозорци
и вложка)
размер 11,6 х 16,8
плик 0,15 лв.
Картичка 54694
Картичка 54694 1,50 лв.
(ефектен картон и срез)
размер 14,0 х 14,0
плик 0,22 лв.
Картичка 51845

цена 1,25 лв плик 0,12 лв

Картичка 55219
Картичка 55219 1.40 лв
(ефектен картон с голд печат)
размер 17.5 х 11.5 см.
плик 0.12 лв.

 

Картичка 53664
Картичка 53664 0,80 лв.
(голд печат)
размер 16,8 х 11,6
плик 0,15 лв.
Kартичка 55270

цена 1,20 лв,
плик 0,17 лв

Картичка 53498

цена 1,25 лв,
плик 0,12 лв

Сватбени покани Такрида

Дарете усмивка

Харесайте ни

За контакт

Фирмен магазин:
гр. София, ул. Парчевич 31
Тел: 02/ 987 20 83
Oфис:
гр. София
Мобилен: 0878 876839
e-mail: office@takrida.com
http://www.takrida.com
винетка сватбени покани такрида

Share this